PROGRAMA ELECTORAL ABERTO

O noso programa electoral ten un carácter aberto, pois consiste nunha serie de propostas políticas que levamos elaborando nos últimos meses, e que non cesamos de contrastar e mellorar a través do no noso permanente diálogo coa veciñanza e as súas diferentes expresións asociativas.

En Marea de Ferrol apostamos pola incorporación dunha cultura da planificación, alonxada do curtopracismo estéril.

Así mesmo, poñemos no primeiro plano o traballo na xestión do día a día.

O noso programa electoral aberto está estruturado por ÁREAS DE INTERVENCIÓN e por EIXOS TRANSVERSAIS.